Een bestaand InDesign-bestand openen en publiceren

  • Bijgewerkt

• Als je een bestaand InDesign-document hebt dat niet is gemaakt met Blurbs plug-in voor InDesign, laten we je hier zien hoe je onze plug-in kunt gebruiken om het te openen en hoe je het document met de juiste instellingen uploadt voor het beste afdrukresultaat met Blurb.
• Lees dit artikel als je een bestaand bestand wilt bewerken dat je hebt gemaakt met de plug-in van Blurb.
• Zorg dat je eerst de plug-in voor InDesign van het Blurb-boekontwerpprogramma downloadt en installeert.

1. Dupliceer je originele bestand zodat je het origineel als back-up hebt.

2. Open het gedupliceerde bestand in InDesign en bekijk hoeveel pagina’s het heeft. Houd er rekening mee dat alle door Blurb gedrukte publicaties een even aantal pagina’s moeten hebben. Bovendien moeten het pagina-aantal van standaard boeken en magazines een meervoud van 4 zijn.

3. Maak een nieuw project aan met de plug-in van het Blurb-boekontwerpprogramma
Zorg ervoor dat het nieuwe document van de plug-in hetzelfde aantal pagina’s heeft als je bestaande InDesign-document.
• Maak een leeg sjabloon aan.
• Ga naar Bestand > Documentinstelling.
• Maak een screenshot (of een notitie) van de afmetingen van de breedte, de hoogte en het afloopgebied, zoals die te zien zijn in het voorbeeld hieronder.

id_settings.png

4. Open je bestaande InDesign-document en ga naar Bestand > Documentinstelling.
• Voer de afmetingen van de breedte, de hoogte en het afloopgebied in die je hebt overgenomen uit het nieuwe Blurb-boekontwerpprogrammabestand.
• Let op: het binnenste afloopgebied blijft op 0 staan.
• Controleer het document om er zeker van te zijn dat alle elementen op de juiste plaats staan na deze wijziging.
De positie van je tekstmarges en aflooplijnen kunnen verschuiven als je het formaat van je document aanpast, dus controleer alles grondig.
• Sla het document op onder een nieuwe naam en maak een notitie van waar je het hebt opgeslagen.

5. Open het Blurb-boekontwerpprogramma en selecteer het link-icoon naast de paginarij.

6. Ga naar het opnieuw opgeslagen document met de nieuwe afmetingen.

7. Maak een nieuwe omslagsjabloon en kopieer en plak de elementen uit je orginele document.

8. Upload je nieuwe Blurb-boek. Zorg ervoor dat je het grondig controleert.

Was dit artikel nuttig?

/