Hoe kun je de locatie van de BookSmart-collectie wijzigen

  • Bijgewerkt

Wil je de locatie waar BookSmart je boekbestand opslaat veranderen? Zo ja, lees dan verder zodat je weet hoe deze functie werkt.

1. Wanneer je de collectielocatie wijzigt, zoekt BookSmart naar de map BookSmartData binnen de locatie waarnaar je de bestanden wilt verplaatsen.

  • Als deze map bestaat, verplaatst BookSmart alle boekprojecten naar deze bestaande map.
  • Als de map niet bestaat, wordt deze gemaakt en worden alle boekprojectmappen naar deze nieuwe BookSmartData-map verplaatst.

2. Als je je collectie naar een extern station verplaatst, moet je telkens wanneer je aan je boek wilt werken dit station aansluiten voordat je BookSmart start.

3. Nadat de migratie is gestart, is het geen goed idee het proces te annuleren, ook als het een tijdje duurt.

4. We raden je af de collectie naar een netwerk te verplaatsen. Dit is wel mogelijk, maar de algemene prestaties kunnen worden verminderd of er kunnen boekbestanden verloren gaan als de netwerkverbinding inactief of in slaapmodus is.

Netwerkmachtigingen kunnen ook een obstakel vormen wanneer je bestanden opslaat via een netwerk. Klantenondersteuning kan moeilijk hulp bieden in dergelijke omstandigheden, dus begin hier alleen aan als je genoeg technische kennis over dit onderwerp hebt.

Als de voorgaande waarschuwingen je niet hebben ontmoedigd, kun je de collectielocatie wijzigen door in BookSmart de opdracht Bestand > Collectielocatie wijzigen te kiezen.

Was dit artikel nuttig?

/